Saturday the 13th - - Joomla 3.1 Templates

30.08.2017. Lendžu pagasta pārvaldes iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumus "2017.gada 24.augusta ilgstošo un spēcīgo nokrišņu radīto postījumu novēršana Rēzeknes novada Lendžu pagasta autoceļiem" ar SIA "Motors" un SIA "Liepas Z".

Lemums. Līgums Nr.1. Līgums Nr.2.

15.02.2017. Lendžu pagasta pārvaldes iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu "Malkas piegāde Lendžu pagasta pārvaldes katlu mājai" (Nr.RNPLPP 2017/1) ar "VEREMS" RSEZ SIA.

Lēmums. Līgums.

04.10.2016. Lendžu pagasta pārvaldes iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu "Lendžu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi" ar SIA "Motors".

Lēmums. Līgums 1.daļa, 2.daļa.

30.01.2017. Iepirkuma "Malkas piegāde Lendžu pagasta pārvaldes katlu mājai" (Nr.RNPLPP 2017/1)

nolikums.

11.03.2016. Lendžu pagasta pārvaldes iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu "Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes vajadzībām" ar AS "VIADA Baltija".

Lēmums. Līgums.